น้อมกราบนมัสการหลวงปู่ท่อน

กินอย่าให้บก จกอย่าให้ลง อย่าได้เขินเป็นหาด อย่าได้ขาดเป็นวัง
สรรพพลังยังเต็มอยู่คือเก่า ขอให้ไหลหลั่งเข้ามาเรื่อยบ่เซา สรรพพลังยังสมบูรณ์คือเก่า
ขอให้ไหลหลั่งเข้ามาเรื่อยบ่เซา อมอุอะมุมะมูลมาอะอุมะ

เครดิตภาพ: Facebook: Wayu Phukchomngam
ธรรมเทศนาหลวงปู่

เห็นธรรม คือ เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทำอย่างไรเราจะพ้นจากกองทุกข์
เห็นว่าของทุกอย่างไม่ใช่เรา เป็นอนัตตา แม้ร่างกายที่อยู่ร่วมกันก็ไม่ใช่เราเลย
มันอยากเจ็บมันก็เจ็บ มันอยากแก่มันก็แก่ มันอยากตาย มันก็ตาย ห้ามมันไม่ฟัง
ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นไม่กลัวตาย ตายเมื่อไรช่างมัน ทำความดี...ดีกว่า

รวมดาวน์โหลดธรรมหลวงปู่

MP3 ธรรมเทศนา หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ๘๐ กัณฑ์สุดท้าย

MP3 Tag 1: TRACK 1 - 6
MP3 Tag 2: TRACK 7 - 12
MP3 Tag 3: TRACK 13 - 18
MP3 Tag 4: TRACK 19 - 24
MP3 Tag 5: TRACK 25 - 30
MP3 Tag 6: TRACK 31 - 36
MP Tag 7: TRACK 37 - 42
MP3 Tag 8: TRACK 43 - 48